Firma Lecker byla v Ränkamu otevřena v roce 1979. Prováděla následující práce:
  • malířské práce všeho druhu
  • nápisy na fasádách
  • fasádní malby
  • vlastní lešenářské konstrukce

Malířský mistr Josef Lecker Sr.

 

 

Josef Lecker senior se v letech 1961-1964 vyučil jako malíř a lakýrník u malířského mistra Oskara Mühlbauera v Arnschwangu. Mimo to ještě navštěvoval 1x týdně přednášky uměleckého malíře Hanse Dimpfla na  učňovské škole ve Furh im Wald. Své vzdělání současně ještě rozšířil dálkovým kurzem na odborné škole Paul-Linke-Fachakademie  v Karlsruhe.

V roce 1964 složil bravurně závěrečnou zkoušku před Řemeslnickou komorou v Chamu. Od roku 1967 pracoval v malířské firmě s letitou tradicí Xaver Hauser ve Furth im Wald, a to až do jejího uzavření. Od roku 1970 byl malířským tovaryšem u Heinricha Kessela v Chamu, který se zabýval církevními malbami. Na radu pana Kessela se přihlásil k mistrovské zkoušce u Řemeslnické komoru v Regensburgu. Tuto zkoušku složil v roce 1973.
 

Malířský mistr Josef Lecker Jr.


zahájil své studium jako malířský a lakýrnický učeň ve firmě svého otce, v roce 2003 složil velmi úspěšně závěrečnou zkoušku.
V praktické malířské soutěži v roce 2003 dosáhl Josef Lecker jr. Těchto výsledků:
1.    vítěz cechu
1.    vítěz kraje
4.    národní vítěz
Už v roce 2005 absolvoval velmi úspěšně jako jeden s nejmladších účastníků mistrovskou zkoušku v oboru malířství a lakýrnictví. Jeho mistrovská práce byla vystavena v Regensburgu v sídle vlády Horního Falcka.
Opět jako jeden z nejmladších složil Josef Lecker jr. v roce 2008 mistrovskou zkoušku v oboru pozlacování a církevních maleb, a to s tím nejlepším výsledkem. Titul mistra v pozlacování je v rámci celé Evropy možné získat pouze na jedné jediné elitní škole, a sice v Mnichově.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player